DDS-CAD HVAС & Plumbing

Complete design and calculation of pipe and duct systems

Volume and area calculations are included in the automatic intelligent building model. DDS-CAD HVAC & Plumbing uses integrated calculations cover, heat load, pipe dimensioning, potable and drainage systems as well as mechanical ventilation, pressure loss and air flow requirements.

 

Demo version
Category: Tag:

Description

MechanicalPlumbing

DDS-CAD HVAC & Plumbing. Produktų brošiūraDDS-CAD HVAC & Plumbing module for the design and calculation of ventilation systems. The software enables intelligent duct system design and automatic dimensioning. The air flow requirements can be calculated based on the building model. Furthermore, hydraulic balancing is automatically achieved by covers, flaps, or adjustable air terminals.

Read more about DDS-CAD Mechanical

DDS-CAD HVAC Youtube video playlist

DDS-CAD Produktu brosiura

DDS-CAD HVAC & Plumbing module for the design and calculation of pipe systems for heating, cooling, sanitary, potable water and drainage systems. The integrated calculations range from heat load, U-value, pressure drop, automatic radiator dimensioning to looped potable water, drainage and cooling systems. Also underfloor heating systems can be calculated according to EN1264.

More about DDS-CAD Plumbing

DDS-CAD Plumbing Youtube video playlist

DDS-CAD HVAС & Plumbing

Pilnīga cauruļvadu un kanālu sistēmu projektēšana un aprēķini

Tilpuma un virsmas aprēķini ir iekļauti automātiskajā gudrās celtnes modelī. DDS-CAD HVAC & Plumbing (Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana un ūdensvads) iestrādātie aprēķini iekļauj siltuma zuduma, cauruļvadu izmēru, dzeramā ūdens un kanalizācijas sistēmu aprēķinus, kā arī mehāniskās ventilācijas, spiediena zudumu un gaisa plūsmu prasības.

 

Iepazīšanās versija

Description

MehānikaSantehnika

DDS-CAD HVAC & Plumbing. Produktų brošiūraDDS-CAD HVAC & Plumbing modulis automātiskai ventilācijas sistēmu projektēšanai un aprēķiniem. Programmatūra nodrošina viedu kanālu sistēmu projektēšanu un automātisku izmēru atzīmēšanu. Gaisa plūsmas prasības var aprēķināt, balstoties uz celtnes modeli. Turklāt hidrauliskā līdzsvarošana tiek panākta automātiski, izmantojot pārsegus, atlokus vai regulējamus gaisa termināļus.

Lasīt vairāk par DDS-CAD Mechanical

DDS-CAD HVAC Youtube video playlist

DDS-CAD Produktu brosiura

DS-CAD HVAC & Plumbing modulis apkures, dzesēšanas, sanitāro, dzeramā ūdens un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu projektēšanai un aprēķiniem. Iestrādāti aprēķini sākot no siltuma slodzes, U-vērtības, spiediena krituma, automātiskai radiatoru izmēru noteikšanai, līdz dzeramā ūdens cauruļvadu, kanalizācijas un dzesēšanas sistēmu aprēķiniem. Turklāt ir iespējams aprēķināt zemgrīdas apkures sistēmas atbilstoši EN1264.

Lasīt vairāk par DDS-CAD Plumbing

DDS-CAD Plumbing Youtube video playlist