DDS-CAD Viewer

Review, convert and print Open BIM projects.

 
The DDS-CAD Viewer will process IFC, BCF, gbXML, DWG, DXF, CFI, and VEC. The universal solutions for free communication in the construction industry.
 
Using the DDS-CAD Viewer, you can print, edit and convert building models to different formats (except for gbXML) – at no cost. The BIM Collaboration Format (BCF) makes collaboration in BIM projects easy and straightforward. Users also benefit from excellent navigation in 3D building models and realtime rendering options.
 
Free version

Category: Tag:

DDS-CAD Viewer

Pārskatiet, pārveidojiet un izdrukājiet Open BIM projektus.

Ar DDS-CAD Viewer ir iespējams apstrādāt IFC, BCF, gbXML, DWG, DXF, CFI, un VEC datņu formātus. Tie ir universāli risinājumi brīvai komunikācijai celtniecības nozarē.

Izmantojot DDS-CAD Viewer, Jūs varat drukāt, labot un pārveidot celtņu modeļus dažādos formātos (izņemot gbXML) bez maksas. BIM sadarbības formāts – BCF (BIM Collaboration Format) padara sadarbību BIM projektos vieglu un nekomplicētu. Lietotājs novērtēs lielisko navigāciju trīsdimensiju celtņu modeļos un reāllaika renderēšanas opcijas.

Bezmaksas versija