EliteCAD

3D planning software package for architects

 
EliteCad is unlimited, professional 3D planning software package for architects, town planners and interior designers. It allows you to plan several buildings at the same time. All architecture functions, such as parametrics for walls, ceilings, windows, roofs, stairs, professional rendering, graphic quantity surveying, extensive interfaces and libraries, are available to you. The functional scope of the full version also enables you to define free-form surfaces and model free 3D objects.
 
Demo version

Category: Tag:

Description

ModelingTerrainPresentation of the project

Modeling

You can turn your design ideas into design models and corresponding plans using parametrics and intuitive modelling options.

Read more about EliteCad software

 

EliteCAD Youtube video playlist


Terrain

The terrain module is used for planning structural and civil engineering and in spatial landscape planning.

The terrain module depicts a three-dimensional terrain by interpreting points in space and curves. This terrain can be modelled and supplemented with roads, retaining walls, points and excavation volume. The software provides the relevant cubic changes. The terrain is displayed logically in floor plans, views and sections and provides the excavation plan.

Read more about EliteCad software

EliteCAD Youtube video playlist


Presentation of the project

The integrated rendering engine incorporates radiosity and ray tracing in order to render professional images, which automatically update when changes are made to the project.

Read more about EliteCad software

Visualisierung
27-elitecad-render-night-building
2b87cd19feb0d6c8bd5036b08065a782

EliteCAD Youtube video playlist


EliteCAD

3D projektēšanas programmatūras pakotne arhitektiem

 
EliteCad ir neierobežota, profesionāla 3D projektēšanas programmatūras pakotne arhitektiem, pilsētu projektētājiem un interjera dizaineriem. Tā ļauj vienlaicīgi projektēt vairākas būves. Jums ir pieejamas visas celtniecības funkcijas, kā, piemēram, sienu, griestu, logu, jumtu, kāpņu parametriskās funkcijas, profesionāla renderēšana, grafiska apmēru pārskatīšana, plašas saskarnes un bibliotēkas. Pilnās versijas funkcionālais vēriens ļauj Jums definēt arī brīvas formas virsmas un modelēt brīvus 3D objektus.
 
Iepazīšanās versija

Category: Tag:

Description

ModelēšanaAugsneProjekta prezentācija

Modelēšana

Jūs varat pārvēst savas projektēšanas idejas projektēšanas modeļos un atbilstošos projektos, izmantojot parametriskas un intuitīvas modelēšanas iespējas.

Lasīt vairāk par EliteCad programmatūru

EliteCAD Youtube video atskaņošanas saraksts

Zemes virskārta

Zemes virskārtas modulis tiek izmantots strukturālās un civilās inženierijas plānošanai un ainavu arhitektūras plānošanā.

Zemes virskārtas modulī trīsdimensiju virsma attēlota, interpretējot punktus un līknes telpā. Šādu zemes virskārtu iespējams modelēt un papildināt ar ceļiem, nožogojuma sienām, punktiem un izrokamajiem apjomiem. Šajā programmatūrā tiek piedāvātas atbilstošas kubiskās izmaiņas. Augsnes virskārta tiek attēlota loģiskos stāvu plānos, skatos un sekcijās, un tāpat tā piedāvā arī rakšanas plānu.

Lasīt vairāk par EliteCad programmatūru

EliteCAD Youtube video atskaņošanas saraksts

Projekta prezentācija

Integrētais attēlu iegūšanas dzinējs ietver viļņu un staru atsekošanu, kas ļauj iegūt profesionālus attēlus, kas tiek automātiski atjaunināti, veicot izmaiņas projektā.

Lasīt vairāk par EliteCad programmatūru

2b87cd19feb0d6c8bd5036b08065a782
Visualisierung
27-elitecad-render-night-building

EliteCAD Youtube video atskaņošanas saraksts