IES VE for architects

Performance analysis suite specially designed for Architects

It offers the most comprehensive suite available allowing you to safeguard your architecture by ensuring you meet performance goals early on. Investigate suitable bioclimatic strategies even before a line has been drawn, and connect from SketchUp™ or BIM packages.

 

In fact, as top engineers use advanced IES VE for architects tool you can easily collaborate and exchange models with them as you progress – facilitating an improved integrated and data driven process.

 

Demo version
Category: Tag:

Description

BRIEF PROGRAMME

 • Climate Interrogation (Future)
 • Resource Availability
 • Climate Interrogation (Current)
 • Bioclimatic Architecture
 • Mahoney Analysis

SCHEMATIC

 • Renewable Potential
 • Energy Trade-Offs
 • Passive Strategies
 • Solar Shading
 • Glazing Percentage

DESIGN DEVELOPMENT

 • Occupant Comfort
 • LEED/BREEAM Potential
 • Layout
 • Services Strategies
 • Detailed Daylight

Read more about IES VE for architects software

IES VE arhitektiem

Speciāli arhitektiem izstrādāts veiktspējas analīzes komplekts

IES VE ir visaptverošākais komplekts, kas pieejams, lai garantētu Jūsu arhitektūras projektu veiksmi, ļaujot sasniegt veiktspējas mērķus jau no paša sākuma. Izpētiet piemērotas bioklimatiskās stratēģijas jau pirms ir noteiktas pirmās robežas un savienojieties ar SketchUp™ vai BIM pakotnēm.

 

Tā kā augstākā līmeņa inženieri izmanto modernu IES VE rīku arhitektiem, Jūs varat viegli sadarboties ar inženieriem un apmainīties ar modeļiem līdz ar sava projekta virzību, izmantojot uzlabotu, integrētu un uz datiem balstītu procesu.

 

Iepazīšanās versija
Category: Tag:

Description

PROGRAMMA ĪSUMĀ

 • Klimata izpēte (Nākotnes)
 • Resursu pieejamība
 • Klimata izpēte (Šībrīža)
 • Bioklimatiskā arhitektūra
 • Mahoney analīze

SHEMATISKI

 • Atjaunojamais potenciāls
 • Enerģijas kompromisi
 • Pasīvās stratēģijas
 • Saules ēnojums
 • Iestiklošanas procentuālā attiecība

PROJEKTĒŠANAS ATTĪSTĪBA

 • Iemītnieku komforts
 • LEED/BREEAM potenciāls
 • Plānojums
 • Pakalpojumu stratēģijas
 • Dienasgaisma detalizēti

Lasīt vairāk par IES VE for architects programmatūru