Lumion visualization

Powerful 3D vizualization software, for architects.

Lumion is an essential tool for everyone who wants to visualize their building designs. It produces impressive, high quality videos very quickly and is extremely easy to master.
 
Lumion is now seen as the leading software in its class because it has redefined the process of making 3D visualizations. It has also become an essential part of the BIM toolkit for many AEC professionals.

 

Demo version
Category: Tag:

Description

You can do it yourself

Lumion enables anyone to create movies and images without any prior training. This means you can do everything yourself and you do not have to spend time or money on external visualizations. Lumion is a complete solution to create images and visualizations from start to finish. All you need is a model and Lumion will take care of the rest. With Lumion you get years of experience of computer graphics experts presented in a way that’s easy to access.

Very fast results

You can edit your work in real-time and everything is designed to save you time. This means you can set up a visualization in just a few minutes and make alterations as you go. End results are rendered using GPU rendering technology. This ensures that your movies render in a fraction of the time required by other solutions. With Lumion you have more than enough time for videos in situations where you would normally have to settle for still images.

Make your visualizations look beautiful

Rendering is just one of the things necessary to create effective visualizations. To create wonderful visuals you also need beautiful skies, water, grass, materials, plants, people, trees and many other objects. Usually you will have to hire people to create these extra assets for you or find a third party content library. Lumion includes a huge library of tools and content. Everything is perfectly integrated so you can immediately add trees, people and other content to breathe life and atmosphere into your visualizations.

Do new things with visualization

Traditionally visualization comes with many restrictions. Rendering takes a long time and software is almost always complex. Lumion completely turns this upside down by providing tools anybody can use. No training in graphics is required. Editing and rendering are almost instantaneous and this opens doors to new ways for your business to use the possibilties that visualization offers. For example, you can customize a video in real-time on the spot or you can add sketch effects to your visualization instantaneously with a click of your mouse, which immediately furnishes your work with a conceptual and artistic feel.

Create big visualizations

A lot of software struggles with large models or large areas. The unique technology of Lumion makes it very suitable for things like landscape visualization. Effortlessly, you can edit large areas and add literally tens of thousands of trees, plants or buildings. We get a lot of feedback from our users that Lumion currently is the only software in the world which allows you to effortlessly edit and render such large areas. We’ve even had examples of a whole towns visualized in Lumion!

Lumion works wonders by enabling you to iteratively improve your model over time. Even after you’ve imported your model and built your Lumion scene, you can quickly update your model and import the changes into Lumion with a single mouse-click.
  • Export plug-ins are available for Archicad and Revit
  • Direct export of Sketchup (.skp) files
  • Many file types including .DAE, .FBX, .SKP and .DWG files can be imported into Lumion from many CAD software packages

Read more about Lumion software

Lumion visualization

Spēcīga 3D vizualizācijas programmatūra, arhitektiem.

Lumion ir pamata nepieciešamības rīks ikvienam, kurš vēlas vizualizēt savus ēku projektus. Tā ļoti ātri rada iespaidīgus, augstas kvalitātes video un to ir ļoti viegli apgūt.
 
Lumion šobrīd tiek uzskatīta par vadošo programmatūru savā klasē, jo tā ir radījusi apvērsumu 3D vizualizāciju veidošanā. Tāpat tā ir kļuvusi par daudzu AEC profesionāļu BIM rīku komplekta kritisku sastāvdaļu.
 
Demonstrācijas versija

Category: Tag:

Description

Jūs to varat paveikt pats

Lumion ikvienam dod iespēju radīt filmas un attēlus bez iepriekšējas apmācības. Tas nozīmē, ka jebko varat paveikt pats un jums nav jātērē laiks vai nauda ārējām vizualizācijām. Lumion is pilnīgs risinājums attēlu un vizualizāciju veidošanai no sākuma līdz beigām. Viss, kas jums nepieciešams ir modelis un Lumoin parūpēsies par pārējo. Ar Lumion jūs iegūstat pieredzes gadus, jo datorgrafikas eksperti pasniedz viegli uztveramā veidā.

Ļoti ātri rezultāti

Jūs savu darbu varat rediģēt reālajā laikā un viss ir veidots tā, lai taupītu jūsu laiku. Tas nozīmē, ka vizualizāciju varat uzstādīt tikai dažu minūšu laikā un veikt izmaiņas tajā darba gaitā. Gala rezultāti tiek iegūtu, izmantojot GPU iegūšanas tehnoloģiju. Tas nodrošina to, ka jūsu filmām nepieciešama tikai daļa no laika, kas būtu vajadzīgs citos risinājumos. Ar Lumion jums ir pietiekami daudz laika situācijās, kur jums parasti būtu jāsamierinās ar nekustīgiem attēliem.

Lieciet savai vizualizācijai izskatīties skaisti

Iegūšana ir tikai viena no lietām, kas nepieciešama efektīvu vizualizāciju radīšanā. Lai radītu lieliskas vizualizācijas, jums nepieciešamas arī skaistas debesis, ūdens, zāle, materiāli, augi, cilvēki, koki un daudzi citi objekti. Parasti jums būtu jānolīgst cilvēki, lai radītu šos papildus aktīvus vai jāatrod trešās puses satura bibliotēka. Lumion ietver milzīgu rīku un satura bibliotēku. Viss ir perfekti integrēts tā, lai jūs varētu uzreiz pievienot kokus, cilvēkus un citu saturu, kas iedvestu dzīvību un atmosfēru jūsu viualizācijās.

Paveiciet ko jaunu ar vizualizāciju

Tradicionāli vizualizācija ir saistīta ar daudziem ierobežojumiem. Iegūšanai nepieciešams ilgs laiks un programmatūra gandrīz vienmēr ir sarežģīta. Lumion pilnībā apgāž šo pieredzi, piedāvājot ikvienam pieejamus rīkus. Nav nepieciešama iepriekšēja grafikas apmācība. Rediģēšana un iegūšana notiek praktiski uzreiz un tas paver ceļu jauniem veidiem, kā jūsu uzņēmējdarbībā var tikt izmantotas vizualizācijas piedāvātās iespējas. Piemēram, jūs varat reālajā laikā pielāgot video, atrodoties objektā vai varat ar peles klikšķi nekavējoši pievienot vizualizācijai skiču efektus, kas uzreiz piešķir jūsu darbam konceptuālu un māksliniecisku sajūtu.

Radiet lielas vizualizācijas

Daudzās programmatūrās lieli modeļi vai plašas teritorijas rada grūtības. Unikālā Lumion tehnoloģija to padara labi piemērotu tādām lietām, kā ainavas vizualizācija. Bez pūlēm varat rediģēt lielus laukumus un pievienot burtiski tūkstošus koku, augu vai ēku. Mēs no lietotājiem saņemam daudzas atsauksmes par to, ka Lumion šobrīd ir vienīgā programmatūra pasaulē, kas ļauj bez pūlēm rediģēt un iegūt šādus lielus laukumus. Mums ir bijuši piemēri, kuros Lumion ir vizualizētas pat veselas pilsētas!

Lumion dara brīnumus, ļaujot jums laika gaitā iteratīvi uzlabot savu modeli. Pat pēc tam, kad esat importējuši savu modeli un uzbūvējuši Lumion ainavu, jūs varat ātri atjaunināt savu modeli un ar vienu peles klikšķi importēt Lumion izmaiņas.
  • Archicad un Revit is pieejami eksporta spraudņi
  • Tiešs eksports uz Sketchup (.skp) failiem
  • Daudzi failu tipi, ieskaitot .DAE, .FBX, .SKP un .DWG faili var tikt importēti uz Lumion no daudzām CAD programmatūras paketēm

Lasīt vairāk par Lumion programmatūru