Solibri Model Viewer

Software to open all Standard IFC and Solibri Model Checker Files.

 

Transparency is given on open issues and challenges. Share information to save time, money and resources. The software is reliable, easy to use and is compatible with Mac or PC platforms. It brings the value of BIM to everyone that needs it.

 

Demo version

Description

 PLATFORM INDEPENDENT FREE MODEL VIEWER

Views Solibri Model Checker and IFC models on both Windows and Mac. A must tool for every party in the BIM workflow.

COMPATIBLE WITH SOLIBRI MODEL CHECKER FILES

View and make comments to Solibri Model Checker models including checking results, presentations and information takeoffs.

 EASY TO USE

The User Interface is designed to make your workflow fast, intuitive and productive.
 

Read more about Solibri model viewer software

Solibri Model Viewer

Programmatūra visu Standard IFC un Solibri Model Cheker datņu atvēršanai.

 

Atvērtiem jautājumiem un izaicinājumiem tiek dots caurspīdīgums. Dalieties ar informāciju, lai ietaupītu laiku, naudu un resursus. Programmatūra ir uzticama, viegli lietojama un savietojama ar Mac un PC platformām. SMV nodrošina BIM nozīmīgumu katram, kam tas ir nepieciešams.

 

Iepazīšanās versija

Description

NO PLATFORMAS NEATKARĪGS BEZMAKSAS MODEĻU SKATĪTĀJS

Apskatiet Solibri Model Checker un IFC modeļus gan Windows gan Mac vidē. Rīks, kas nepieciešams katrai BIM darba plūsmās iesaistītajai pusei.

SAVIETOJAMS AR SOLIBRI MODEL CHECKER DATNĒM

Aplūkojiet un komentējiet Solibri Model Checker modeļus, ieskaitot rezultātus, prezentācijas un informācijas iegūšanu.

VIEGLI LIETOJAMS

Lietotāja saskarne ir veidota tā, lai padarītu Jūsu darba plūsmu ātru, intuitīvu un produktīvu.
 

Lasīt vairāk par Solibri model viewer programmatūru