Tekla BIMsight

Software application for building information model-based construction project collaboration.

 

Tekla BIMsight is a professional tool for construction project collaboration. The entire construction workflow can combine their models, check for conflicts and share information using the same easy to use BIM environment.

 

Tekla BIMsight enables project participants to identify and solve issues already in the design phase before construction.

 

Free version

Description

The award-winning Tekla BIMsight is free to download. Over 150 000 professionals in the construction industry have already taken Tekla BIMsight into use in over 160 countries. 

Main usage:

  • One platform for all project members for live collaboration 

  • Combine models from different disciplines into a single project model

  • Avoid conflicts on-site by running automated clash detection 

  • Share and communicate issues and other valuable information instantly 

Read more about Tekla BIMsight software

Tekla BIMsight

Programmatūra sadarbībai un informācijas sniegšanai modelējot būvniecības projektus.

 

Tekla BIMsight ir profesionāls instruments sadarbībai attīstot būvniecības projektus. Būvniecības darbplūsmas dalībnieki var apvienot savus modeļus, pārbaudīt neatbilstības un dalīties ar informāciju, izmantojot to pašu vienkāršu BIM vidi.

 

Tekla BIMsight projekta dalībniekiem ļauj identificēt un atrisināt problēmas jau projektēšanas posmā pirms būvniecības darbu uzsākšanas.

 

Bezmaksas versija

Description

Godalgoto Tekla BIMsight var lejupielādēt bez maksas. Vairāk nekā 150 000 speciālistu būvniecības nozarē vairāk nekā 160 valstīs jau izmanto Tekla BIMsight.

Galvenā izmantošana:

  • Kopēja platforma visiem projekta dalībniekiem, kas varētu sadarboties tiešsaistē
  • Modeļu no dažādām jomām apvienošana vienā projekta modelī
  • Izvairīšanās no pretrunām darba vietā, izmantojot automatizētu datu nesakritības iestatījumu
  • Sazināšanās un dalīšanās problēmās un citā svarīgā informācijā nekavējoties

Lasiet vairāk par Tekla BIMsight programmatūru